تیپ Tip

نوع نمایش :
14 کالا
مقایسه
تیپ Target مدل Standard Point Black -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Target مدل Standard Point Black

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
45000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ Target مدل Standard Point Chrome -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Target مدل Standard Point Chrome

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
45000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ WinMau مدل Standard Silver Points -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Standard Silver Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
30000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ WinMau مدل Ringed Black Points -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Ringed Black Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
65000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ WinMau مدل Titanium Nitride Coated Points -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Titanium Nitride Coated Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
تیپ با تیتانیوم نیترید پوشش داده شده است
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
75000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ WinMau مدل Re-Grooved Points -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Re-Grooved Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ WinMau مدل Standard Black Points -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Standard Black Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
35000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ Unicorn مدل ROTATING Converta Point -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Unicorn مدل ROTATING Converta Point

پک تبدیل سافت تیپ به استیل تیپ یونیکورن
50000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تیپ Puma مدل Grip Points XLong -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیپ Shot مدل True Gold grip pt long 37mm -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیپ Shot مدل Grip Point Xlong 45 mm -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
ست تیپ استیل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیپ Puma مدل Dart point Std 35m -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
تیپ Puma مدل Dart Points X/Long -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...