دارت Dart

نوع نمایش :
84 کالا
دارت Victory مدل Blue Lightning M1 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Victory مدل Blue Lightning M1 90%Tungsten

24 گرم - 90 درصد تنگستن
طول بارل : 48 میلیمتر
قطر بارل : 6.80 میلیمتر
ساخت انگلیس
700000
دارت Victory مدل Blue Lightning M6 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Victory مدل Blue Lightning M6 90%Tungsten

24 گرم - 90 درصد تنگستن
طول بارل : 50.25 میلیمتر
قطر بارل : 6.80 میلیمتر
ساخت انگلیس
700000
دارت Winmau مدل Vendetta 80% Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Vendetta 80% Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.2 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1080000
دارت Victory مدل Blue Lightning M8 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Victory مدل Blue Lightning M8 90%Tungsten

23 گرم - 90 درصد تنگستن
طول بارل : 50.15 میلیمتر
قطر بارل : 7.10 میلیمتر
ساخت انگلیس
700000
دارت Red Dragon مدل Virage 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Red Dragon مدل Virage 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
شفت : Nitrotech polycarbonate medium
فلایت : Hardcore extra thick standard
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1550000
دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1600000
دارت Unicorn مدل Gary Anderson Silver Star 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Gary Anderson Silver Star 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 47.5 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver Star Flights
1000000
دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8.1 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1950000
دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 43.2 میلیمتر - قطر بارل : 7.9 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.9 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2100000
دارت Winmau مدل Simon Whitlock 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Simon Whitlock 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 - 7.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1650000
دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1400000
دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1500000
دارت Winmau مدل Dawson Murschell 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Dawson Murschell 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
22 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1450000
دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1600000
دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 48.3 میلیمتر - قطر بارل : 7.96 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Delta ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1450000
دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1550000
دارت Harrows مدل Assassin Plus 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Assassin Plus 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 51 میلیمتر - قطر بارل : 6.60 میلیمتر
26 گرم : طول بارل : 48.40 میلیمتر - قطر بارل : 7.10 میلیمتر
جنس شفت : Speedline shafts
فلایت : Dimplex flights
به همراه کیف حمل دارت
ساخت انگلیس
600000
دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 49.80 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
1000000
دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
1200000
دارت Unicorn مدل Silver Star 80%Tungsten -  Silver Star 80% Tungsten  Gary Anderson
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Silver Star 80%Tungsten

Silver Star 80% Tungsten Gary Anderson

80 درصد تنگستن
22 گرم - طول بارل : 50.01 میلیمتر - قطر بارل : 6.88 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 shafts
فلایت : 75 میکرون Silver Star flight
1000000
دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 52.7 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
جنس شفت : Gripper Shaft
فلایت : 100میکرون Signature
1300000
دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 49 میلیمتر - قطر بارل : 7.5 میلیمتر
جنس شفت : Supergrip Fusion shafts
فلایت : Prime flights
به همراه تیپ اضافه : Spare Points Silver 32mm
1550000
دارت Target مدل Adrian Lewis Pixel 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Pixel 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
2100000
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.9 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
1550000
loading

در حال بازیابی ...