دارت Dart جستوجو بر اساس وزن دارت : 23 گرم

نوع نمایش :
31 کالا
دارت Bulls مدل Padlock 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Bulls مدل Padlock 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 54.40 میلیمتر - قطر بارل: 6.21 میلیمتر
جنس شفت : نایلونی به همراه رینگ
فلایت : سایز استاندارد ضخیم و بادوام
به همراه کیف حمل دارت
1600000
دارت RedDragon مدل Fury 1 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Fury 1 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
همراه با کیف حمل دارت چرمی - 2 ست فلایت
شفت : Nylon Ring Grip medium
فلایت : Red Dragon poly metronic standard
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
900000
دارت RedDragon مدل Amberjack 4 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Amberjack 4 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
شفت : Nitrotech polycarbonate medium
فلایت : Hardcore extra thick standard
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1000000
دارت shot مدل Viking Hammer 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت shot مدل Viking Hammer 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 44.5 میلیمتر - قطر بارل : 7.4 میلیمتر
24 گرم: طول بارل : 44.5 میلیمتر - قطر بارل : 7.6 میلیمتر
شفت : Eagle Claw Clear Black Intermediate Shafts
فلایت : Viking Hammer Standard Flights
2200000
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 1 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 1 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
25 گرم: طول بارل : 54.3 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
1600000
دارت Target مدل Agora A03 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora A03 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم:طول بارل : 49.5 میلیمتر - قطر بارل : 7.15 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro.Ultra Flights
1500000
دارت Target مدل Carrera Sport - Nitro 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera Sport - Nitro 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Vision Shaft Short
فلایت : Vision Flights
2300000
دارت Target مدل Carrera Azzurri AZ02 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera Azzurri AZ02 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 55 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Vision Flights
2050000
دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Orange
فلایت : RVB Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1090000
دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero 80%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
22 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
23 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 6.73 میلیمتر
24 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
25 گرم: طول بارل : 50.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.14 میلیمتر
شفت: Pro Grip Shaft Black
فلایت : Phil Taylor Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1250000
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.9 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
1550000
دارت Unicorn مدل Gripper 7 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Gripper 7 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 6.9 میلیمتر
جنس شفت : Gripper zero degrees shafts
فلایت : 75 میکرون Gripper Flights
به همراه کیف حمل دارت
1300000
دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Jelle Klaasen Silver Star 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
1200000
دارت Unicorn مدل Gary Anderson Silver Star 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Gary Anderson Silver Star 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
23 گرم - طول بارل : 47.5 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver Star Flights
1000000
دارت Victory مدل Blue Lightning M8 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Victory مدل Blue Lightning M8 90%Tungsten

23 گرم - 90 درصد تنگستن
طول بارل : 50.15 میلیمتر
قطر بارل : 7.10 میلیمتر
ساخت انگلیس
700000
دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Daryl Gurney 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 54.6 میلیمتر - قطر بارل : 6.2 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 54.6 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1600000
دارت Winmau مدل Outrage Brass -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Outrage Brass

جنس بارل : برنجی
23 گرم : طول بارل : 56 میلیمتر - قطر بارل : 8.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح مبتدی
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
550000
دارت Winmau مدل Danny Noppert 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Danny Noppert 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1550000
دارت Winmau مدل Scott Waites 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Scott Waites 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.5 میلیمتر
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات - جنس فلایت : سایز استاندارد آلفا پریماس فوق العاده ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1500000
دارت Winmau مدل Stratos 95%/85% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Stratos 95%/85% Tungsten

95 و 85 درصد تنگستن alloy Dual Core technology
23 گرم : طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
2700000
دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Jeff Smith 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1500000
دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1400000
دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Sicario 90% Tungsten

90 درصد تنگستن
25 گرم : طول بارل : 45.7 میلیمتر - قطر بارل : 7.9 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2100000
دارت Winmau مدل MVG Absolute 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل MVG Absolute 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
جنس شفت : Vecta medium
جنس فلایت : سایز استاندارد MvG Prism Delta
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2800000
loading

در حال بازیابی ...