دارت Dart جستوجو بر اساس وزن دارت : 24 گرم

نوع نمایش :
40 کالا
دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Harrows مدل Spina Gold 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 49 میلیمتر - قطر بارل : 7.5 میلیمتر
جنس شفت : Supergrip Fusion shafts
فلایت : Prime flights
به همراه تیپ اضافه : Spare Points Silver 32mm
1550000
دارت Red Dragon مدل Hell Fire A 80% Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Red Dragon مدل Hell Fire A 80% Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
همراه با کیف حمل دارت - 1 ست فلایت
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1150000
دارت RedDragon مدل Defender 2 85%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Defender 2 85%Tungsten

85 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 54.6 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
شفت : Street Art nylon medium
فلایت : Red Dragon poly metronic standard
1100000
دارت RedDragon مدل Dragonfly 3 95%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Dragonfly 3 95%Tungsten

95 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
شفت : Nitrotech polycarbonate medium
فلایت : Hardcore extra thick standard
2050000
دارت RedDragon مدل Hunter 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Hunter 90%Tungsten

95 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.5 میلیمتر
شفت : Nitrotech polycarbonate medium
فلایت : Hardcore extra thick standard
2700000
دارت RedDragon مدل Plasma 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت RedDragon مدل Plasma 90%Tungsten

95 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 - 5.75 میلیمتر
شفت : VRX polycarbonate medium
فلایت : Hardcore extra thick standard
2500000
دارت Target مدل Carrera C10 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera C10 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 49 میلیمتر - قطر بارل : 7.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
2050000
دارت Target مدل Lorraine Winstanley 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Lorraine Winstanley 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 44 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
1500000
دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g - Target
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g

Target

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.75 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Vision.Ultra Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
900000
دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 48 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft White
فلایت : Alan Norris Flights
1300000
دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro Ultra Flights
1400000
دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.65 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Tony O Shea Flights
1300000
دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Cameron Menzies Global 90%Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 52.7 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
جنس شفت : Gripper Shaft
فلایت : 100میکرون Signature
1300000
دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Unicorn مدل Silver Star James Wade 80%Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم - طول بارل : 49.80 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Gripper 3 mirage shafts
فلایت : 75 میکرون Silver StarFlights
1000000
دارت Victory مدل Blue Lightning M1 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Victory مدل Blue Lightning M1 90%Tungsten

24 گرم - 90 درصد تنگستن
طول بارل : 48 میلیمتر
قطر بارل : 6.80 میلیمتر
ساخت انگلیس
700000
دارت Winmau مدل Vengeance 90% Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Vengeance 90% Tungsten 24g

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 میلیمتر
شفت : پلی کربنات Prism Force medium
فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
فناوری طراحی سه بعدی - دقیق ترین دارتهای بیومکانیکی که تاکنون ساخته شده است.
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
2700000
درات Winmau مدل Blackout 90%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

درات Winmau مدل Blackout 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8 میلیمتر
فلایت : Prism Alpha standard
شفت : Prism Force medium
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1080000
دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل PAUL NICHOLSON 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1550000
دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Dennis Priestley 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 48.3 میلیمتر - قطر بارل : 7.96 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Delta ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1450000
دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Andy Fordham 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1600000
دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Overdrive 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1400000
دارت Winmau مدل Simon Whitlock 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Simon Whitlock 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.4 - 7.5 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1650000
دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Majestic 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 40.6 میلیمتر - قطر بارل : 8.1 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1950000
دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Winmau مدل Robbie Green 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم : طول بارل : 50.8 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : پلی کربنات Prism Force medium
جنس فلایت : سایز استاندارد Prism Alpha ضخیم
درات سطح حرفه ای
ساخت کنیا تحت لیسانس انگلستان
1600000
loading

در حال بازیابی ...