دارت Dart مارک Target

نوع نمایش :
15 کالا
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.9 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Adrian Lewis Flights
1900000
دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Tony O Shea Gen 2 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50.65 میلیمتر - قطر بارل : 6.7 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Tony O Shea Flights
1800000
دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora A04 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro Ultra Flights
1850000
دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Alan Norris 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 48 میلیمتر - قطر بارل : 6.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft White
فلایت : Alan Norris Flights
1750000
دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g - Target
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Vapor8 80%Tungsten 24g

Target

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.75 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Vision.Ultra Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1350000
دارت Target مدل Lorraine Winstanley 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Lorraine Winstanley 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 44 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
1850000
دارت Target مدل Carrera C10 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera C10 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 49 میلیمتر - قطر بارل : 7.8 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
2400000
دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero 80%Tungsten  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Phil Taylor Power 8-Zero 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
22 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
23 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 6.73 میلیمتر
24 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
25 گرم: طول بارل : 50.6 میلیمتر - قطر بارل : 7.14 میلیمتر
شفت: Pro Grip Shaft Black
فلایت : Phil Taylor Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1700000
دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 80%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Raymond Van Barneveld RVB 80%Tungsten

80 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Orange
فلایت : RVB Flights
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1500000
دارت Target مدل Carrera Azzurri AZ02 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera Azzurri AZ02 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 55 میلیمتر - قطر بارل : 6.6 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Vision Flights
2400000
دارت Target مدل Carrera Sport - Nitro 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Carrera Sport - Nitro 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم : طول بارل : 52 میلیمتر - قطر بارل : 7 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Vision Shaft Short
فلایت : Vision Flights
2800000
دارت Target مدل Agora A03 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Agora A03 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم:طول بارل : 49.5 میلیمتر - قطر بارل : 7.15 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : Pro.Ultra Flights
1850000
دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 1 90%Tungsten -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Adrian Lewis Gen 1 90%Tungsten

90 درصد تنگستن
23 گرم: طول بارل : 50.5 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
25 گرم: طول بارل : 54.3 میلیمتر - قطر بارل : 6.35 میلیمتر
جنس شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
2000000
دارت Target مدل Jackpot 80%Tungsten 24g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دارت Target مدل Jackpot 80%Tungsten 24g

80 درصد تنگستن
24 گرم: طول بارل : 50 میلیمتر - قطر بارل : 7.1 میلیمتر
شفت : Pro Grip Shaft Black
فلایت : سایز استاندارد 100 میکرون
به همراه کیف چرمی حمل دارت
1550000
دارت Target مدل Phil Taylor Power 9-Five Gen1 95%Tungsten 22g -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

دارت Target مدل Phil Taylor Power 9-Five Gen1 95%Tungsten 22g

95 درصد تنگستن
22 گرم: طول بارل : 41 میلیمتر - قطر بارل : 7.85 میلیمتر
شفت : power Titanium G1 Shaft natural
فلایت : Phil Taylor Flights
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...