تیپ Tip

نوع نمایش :
10 کالا
تیپ WinMau مدل FreeFlo Black Re-Grooved Points -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل FreeFlo Black Re-Grooved Points

طول تیپ : 35 میلیمتر
بعد از جای گذاری داخل بارل حدود 29 الی 30 میلیمتر از تیپ بیرون می ماند
تیپ تریدنت دار برای کاهش آسیب به فلایت و بصورت آیرودینامیک طراحی شده برای پرواز بهتر دارت و در نتیجه کسب بالاتر میانگین امتیاز
240000
تیپ Target مدل Standard Point Black -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Target مدل Standard Point Black

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
70000
تیپ Target مدل Standard Point Chrome -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Target مدل Standard Point Chrome

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
75000
تیپ WinMau مدل Standard Silver Points -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Standard Silver Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
55000
تیپ WinMau مدل Standard Black Points -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ WinMau مدل Standard Black Points

طول تیپ : 32 میلیمتر
هنگامی که وارد دارت می شود، بین 5 تا 6 میلیمتر از تیپ وارد دهانه بارل می شود . بنابراین، از 32 میلیمتر تنها حدود 26 میلیمتر یا 27 میلیمتر از تیپ را خارج از بارل می باشد
65000
تیپ Puma مدل Grip Points XLong -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Puma مدل Grip Points XLong

70000
تیپ Shot مدل Grip Point Xlong 45 mm -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Shot مدل Grip Point Xlong 45 mm

طول تیپ : 45 میلیمتر
70000
ست تیپ استیل -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ست تیپ استیل

3 عدد در هر بسته
40000
تیپ Puma مدل Dart point Std 32m -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Puma مدل Dart point Std 32m

طول تیپ: 32 میلیمتر
60000
تیپ Puma مدل Dart Points X/Long -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

تیپ Puma مدل Dart Points X/Long

طول تیپ : 35 میلیمتر
75000
loading

در حال بازیابی ...